Att åka på safari

Safari kommer från börjar från Swahili och betyder resa. Det rätta ordet på svenska är vildmarksexpedition. Det innebär att man reser runt i naturen på främmande platsafari_bunser, mitt ute i vildmark och orörd natur. Till skillnad från svenskt friluftsliv brukar safari äga rum utomlands.

Med den ökade turismen har även safariturism ökat. Det är idag inte helt ovanligt att åka på safari på de olika savannerna och naturreservaten i de östra och södra delarna av Afrika, för att få se “the big five” med egna ögon. “The big five” är en jägarterm för fem stora djur som lever på savannen. Dessa är leoparder, lejon, elefanter, noshörningar och buffel. De definieras som de svåraste och farligaste djuren att jaga.

Under 1830-talet tros den första vildmarksexpeditionen ha ägt rum i Sydafrika, ledd av William Cornwallis Haris. Syftet med expeditionen var att observera och beskriva djur och natur.

Idag är det dock vanligare med safariturism, som redan nämnts i denna artikel. Dessa är något helt annat än dåtidens utforskare. Det går att boka ett safaripaket med privata guider som kör runt en i en jeep genom ett av de stora safarina, där man övernattar i lyxiga hyddor eller i tält. Hur lyxigt eller robust man vill ha safarin bestämmer man själv. Hos ITAB Outdoor går det att hitta en lämplig utstyrsel för safarin.

Att jaga “the big five” har ersatts med att helt enkelt få fota “the big five”. Man kan kalla safari för en ekoturism som låter folk lära sig mer om ekosystemet och djurlivet på ett naturligare sätt än charterresor. Ekoturismen har som mål att skydda naturen där turisterna tar hänsyn till de ekologiska begränsningarna som resmålet står inför.

Det finns inte bara safari i Afrika, eller på savanner. Man finner också safari under vatten, med hjälp av dykning med tuber, samt i alla världsdelar. Det finns också nischade safarin som är specificerade på en typ av djur eller aktivitet. Till exempel elefantsafari eller luftballongsafari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *