Vad är allemansrätten?

I Sverige finns allemansrätten, det är en viktig del av svensk kultur och betyder att man får vistas som man vill i naturen, med villkoret att samtidigt ta hand om den. Man använder sig av allemansrätten när man tar en promenad i skogen, simmar i sjön, sitter på en sten och tänker, tältar under bar himmel ellehiking-1312226_960_720r grillar korv över öppen eld.

Det är viktigt att ta hand om naturen när man vistas i den. Detta betyder att vistas i naturen utan att störa djuren som bor där och utan att förstöra miljön. Det går bra att tälta i något enstaka dygn på ett och samma ställe, och också att plocka blommor, bär och svamp, så länge det inte är fridlyst.

Att en växt, djur, bär eller svamp är fridlyst betyder att det är förbjudet att plocka, döda och förstöra dessa. Detta brukar inträffa när arten riskerar att försvinna för gott. En fridlyst art kan vara regionalt, nationellt och ända upp till internationell nivå. Att döda och förstöra en art som är fridlyst är olagligt.

Officiellt har allemansrätten funnits i Sverige sedan 1940-talet (efter andra världskriget) men inofficiellt mycket längre än så.

Allemansrätten är alltså ett ömsesidigt givande och tagande, där man brukar naturen fritt, men samtidigt ger en extra omtanke till vad man lämnar efter sig. Man får lov att göra upp eld, så länge man gör det på grus eller sand, och inte på bergytor eller andra ömtåliga underlag.

Allemansrätten gäller all natur, men i naturreservat kan det finnas ytterligare begränsningar, för att skydda speciella arter i flora och fauna.

Om man är en person som tycker om att löpa i naturen är det viktigt att tänka på hur underlaget är, framförallt på våren kan marken vara ömtålig och behöva lite extra varsamhet.

Det är viktigt att komma ihåg att aldrig lämna något skräp efter sig, särskilt när man spenderat en längre tid i skogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *